CAMPING PÅ SITT BESTE

Book Nå

Kjære leietagere av faste plasser på Larkollen Camping AS.

Tirsdag 24. mars 2020, ble det på pressekonferansen kunngjort av statsminister Erna Solberg at regjeringen vil viderefører tiltakene mot spredning av corona viruset. Pr dags dato gjelder dette tiltakene til og med 13. april 2020.

Når det gjelder bruk og opphold på hytter, fritidseiendommer og camping plasser, har stat og kommune kommet med restriksjoner. Ordfører, Hanne Tollerud, og kommunelegen, i Moss truer med å innføre camping-forbud, dersom folk ikke kan respektere å la være å dra på campingplassene nå. Dette gjelder også alle som er bosatt i Moss kommune og har campingvogn på Larkollen Camping. Alle skal oppholde seg i sin hjemkommune, fritidsreiser skal begrenses. Dette er tydelige beskjeder både fra nasjonale myndigheter og Moss kommune. Alle skal unngå unødvendige reiser, dette er uansett hvor i landet.

Arbeider som er igangsatt vil bli fulført. Andre kostnads krevende arbeider er satt på vent. Pr nå har vi ikke oversikt over kostnadsnivået, men det vil vi komme tilbake til. Larkollen Camping skal ikke tjene penger på corona viruset. Vi har også bortfall av inntekter som hytteutleie/døgnplasser, inntekter som har vært med å dekke deler av våre fellesutgifter.

Vi vil komme med ytterligere informasjon angående åpning av campingplassen så fort dette foreligger fra statlig og kommunalt hold. Regjeringen jobber med spørsmål rundt hytte/fritidseiendom forbudet og i løpet av påske uken vil det bli tatt nye vurderinger.

Vi beklager ulempene dette medfører for alle gjestene våre. Ta kontakt ved behov.

Vi ønsker alle at campingplassen vil være her også etter denne felles dugnaden og vi gleder oss til å se dere igjen.

 

Med hilsen
Larkollen Camping AS
Styret